illustration ljudvågor man i solglasögon målar tavla kvinna skulpterar

Om museet

Synskadades Museum är ett litet specialmuseum med samlingar rörande synskadades historia i Sverige.

  • Föremålssamling

Museets samlingar speglar synskadades historia i Sverige huvudsakligen från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet fram till dagens situation med integrerad skolgång och breddat yrkesliv. Huvudområdet är synskadades villkor i samhället, utbildning, sociala förhållanden, yrkesliv, kultur och fritid.

  • Bildarkiv

Bildarkivet består huvudsakligen av bilder från De Blindas Förening/Synskadades Riksförbunds verksamheter och blindundervisningen på Kungliga Blindinstitutet å Tomteboda.

  • Kulturhistoriskt blindskriftsbibliotek

En boksamling som speglar bokutgivningen i Sverige när böcker började produceras med blindskrift. I samlingen finns exempel på representativa titlar med skriftsystem som latinskrift i relief, stachelskrift, Moons skrift, Fahlgrens skrift och Brailles punktskrift.

  • Diverse arkiv med anknytning till synskadades historia

Förutom Synskadades Riksförbunds centralarkiv (från 1977) finns De Blindas Förenings arkiv (1889-1976/77). Dessutom ett antal små arkiv med koppling till synskadade historia.

Museet har just nu ingen visningsverksamhet.

Om du har frågor, mejla gärna oss på info@srf.nu