Den vuxne blinde eleven Lennart Georgii läser punktskriftsbok sittande i Blindinstitutets bibliotek omkring 1940
Den vuxne blinde eleven Lennart Georgii läser punktskriftsbok sittande i Blindinstitutets bibliotek omkring 1940.

Publikationer

Museet har genom åren skapat publikationer med historisk dokumentation. Här kommer ni kunna ta del av dem.

  1. Bokens framsida Ur historien mot framtiden

    Köp boken Ur historien mot framtiden – 130 års arbete i Synskadades Riksförbund.