Bokens framsida
I jubileumsboken Ur historien mot framtiden går det att följa organisationens varierande historia.

Ur historien mot framtiden

Köp boken Ur historien mot framtiden – 130 års arbete i Synskadades Riksförbund.

Boken belyser Synskadades Riksförbunds 130-åriga historia och är en djupdykning i flera viktiga verksamheter som präglat arbetet i De Blindas Förening från 1889 till 1976, och SRF från 1977 till idag. Den speglar villkoren för personer med synnedsättning och belyser orsak och verkan kring beslut i organisationen, samt förändringsprocesser i både organisationen och samhället. Boken är uppbyggd kring åtta huvudteman och under dessa finns kapitel som berör det mesta av organisationens arbete.

Beställ i olika media

Boken finns i följande media: tryckt, talbok, storstil, punktskrift och e-textbok. Boken är 370 sidor och med ett rikt bildmaterial. Den tryckta boken kostar 200 kronor + porto. Talboken är 15 timmar. Båda dessa kan beställas från kontorsservice@srf.nu, övriga varianter beställs från folkbildning@srf.nu.