Svartvitt fotografi av Manillainstitutet taget från vattnet.
Institutet för döfstumma och blinda å Manilla.

Synskadades historia

Synskadades historia består av många historier. Här finner du länkar till texter som ger olika glimtar ur synskadades historia.

Vill du lämna din egen historia, eller har du något annat att berätta? Skicka ett mail så hör vi av oss till dig.

 1. Äldsta tid

  Familjens stöd eller tiggarbröd.

 2. Skrift för blinda

  För gravt synskadade har världen med det skrivna ordets gåva varit stängd ända fram till 1800-talet. Då uppfann fransmannen Louis Brail…

 3. Blinda organiserar sig

  Skolundervisning och yrkesutbildning gav blinda ett helt nytt utgångsläge.

 4. Arbetsliv

  Idag finns det inget som heter blindyrken. Man finner synskadade inom de mest skiftande områden. Men, fram till 1950-talet var i stort …

 5. Bort från fattigvården

  Bilden av den blinde tiggaren skulle en gång för alla bort. I ett samhälle där alla är lika värda skulle ingen behöva vara beroende av …

 6. Ett aktivt liv

  Svårigheten att röra sig fritt på egen hand utan synen gör att man lätt kan frestas till ett stillasittande liv.

 7. Skolor och undervisning

  Det första Institutet för blinda i Sverige - 1808.