Inramad tavla med medaljer. Texten lyder: De blindas förening Majorsgatan No 12 Stocholm. Medaljer erhållna för utmärkt utförande av borst- och korgarbeten.

Arbetsliv

Idag finns det inget som heter blindyrken. Man finner synskadade inom de mest skiftande områden. Men, fram till 1950-talet var i stort sett den öppna arbetsmarknaden stängd för synskadade.

De yrken som under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet synskadade hänvisades till var i huvudsak korgmakeri, borstbinderi för män samt stickning och vävning för kvinnor. Fram till 1950-talet var i stort sett den öppna arbetsmarknaden stängd för synskadade.

Under några år i början av 1940-talet anställde De Blindas Förening och Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för de blinda en konsulent. Konsulentens uppgift var att hjälpa synskadade ut på den öppna arbetsmarknaden. Även på 1950-talet tillsattes en konsulent som betalades av De Blindas Förening till dess staten via Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, tog över ansvaret.

Idag finns det inget som heter blindyrken. Man finner synskadade inom de mest skiftande områden. 1990 var de vanligaste yrkena bland synskadade kontorsarbete, där datorn med synskadeanpassningsar har kommit att spela en mycket stor roll. Sedan kom socialassistent och barnavård. Därefter hela registret från borstbindare till industriarbetare och akademiker.

 1. Textila hantverk

  Stickerska och väverska var de yrken som de flesta synskadade kvinnor var hänvisade till tidigare. Under 1880-talets början lades störr…

 2. Musik

  Bilden av den blinde musikern är urgammal men den skulle förändras och ge synskadade musiker större möjligheter och en bättre chans til…

 3. Borstbinderi

  Borstbinderi var det vanligaste yrket bland gravt synskadade män från 1880-talet fram till 1960-talet. Det visade sig snart att man som…

 4. Korgmakeri

  När Per Aron Borg i början av 1800-talet startade sin skola för blinda och döva var hans målsättning att ge dem ett yrke.