13 kvinnor sitter med ljusa förkläden i ett rum. På väggen bakom dem hänger borstar och korgar.
Anna Wikströms hantverksskola för blinda kvinnor.

Textila hantverk

Stickerska och väverska var de yrken som de flesta synskadade kvinnor var hänvisade till tidigare. Under 1880-talets början lades större vikt vid traditionellt kvinnliga hantverk.

Vid den skola för blinda kvinnor som Anna Wikström startade i Uppsala 1884 lade man stor vikt vid traditionellt kvinnliga hantverk. Handstickning var också en självklarhet på Kungliga Blindinstitutet vid Tomteboda. Maskinstickning tog inte fart förrän omkring 1919 och vävning först på 1930-talet. På hantverksskolan för blinda kvinnor i Växjö fick man från 1935 också utbildning i textila hantverk.

Situationen för de kvinnliga hantverkarna var ännu svårare än för de manliga borst- och korgmakarna. Att kunna försörja sig på handstickade hantverk var i praktiken omöjligt. För att stötta de kvinnliga hantverkarna inrättades en konsulenttjänst för blinda kvinnor 1934. Det var Kronprinssesan Margaretas Arbetsnämnd KMA och Blindinstitutet på Tomteboda som bekostade tjänsten. Konsulenten gav råd och tips, hjälpte till med material, vidareutbildning och försäljning. Hon hade hand om en textil materialdepå som till att börja med låg på Hornsgatan i Stockholm. 1947 tog staten över verksamheten och drev den fram till 1953, då De Blindas Försäljningsbolag tog över. 1957 var 250 kvinnliga textilhantverkare knutna till Försäljningsbolaget. Efterhand som nya yrkesområden öppnat sig för synskadade kvinnor har verksamheten krymt.