Två pojkar åker rulltrappa med varsin vit käpp i handen.
Elever från Blindinstitutet tränar käppteknik i Stockholms City 1953.

Ett aktivt liv

Svårigheten att röra sig fritt på egen hand utan synen gör att man lätt kan frestas till ett stillasittande liv.

Det insåg man redan vid det första blindinstitutet på Manilla där gymnastik infördes på schemat under 1800-talet. Även på Tomteboda hade gymnastik och idrott en viktig roll.

Från 1960-talet ökade intresset för motion och idrott. Begreppet "hälsosport" lanserades och synskadade gav sig efter hand in i en mängd nya aktiviteter som friluftsliv med fjällvandringar, skidåkning, kanotpaddling, dykning medmera. Handikappidrottsförbundet startade 1968 och De Blindas Förening gick med.

Ledarhunden och käpptekniken har betytt mycket för synskadades möjligheter att röra sig i utomhusmiljöer. Akustiska ledfyrar var ytterligare en finess som kom på 1950-talet och gjorde det lättare att orientera sig i omgivningen. När färdtjänsten infördes mer allmänt på 1970-talet förbättrades synskadades möjligheter att röra sig fritt och oberoende på ett revolutionernade sätt. Färdtjänsten gör det möjligt att obehindrat komma till skola, arbete och dessutom ha en aktiv fritid.