En blind pojke läser ur en punktskriftsbok.
Blind gosse läser punktskrift på Tomteboda 1933.

Skrift för blinda

För gravt synskadade har världen med det skrivna ordets gåva varit stängd ända fram till 1800-talet. Då uppfann fransmannen Louis Braille det punktskriftsalfabete som äntligen gav blinda skrift som lätt kunde läsas och skrivas

Tidiga försök

Det hade dock gjorts försök tidigare i historien. Några exempel: I en bok från 1670 beskrev jesuiten Francesco Terzi Lana hur man som blind skulle kunna göra sig förstådd. Med hjälp av en liten ram i samma storlek som papperet och med parallellt spända järntrådar eller lutsträngar vid varje rad kunde man som blind lära sig skriva rakt. Det han beskriver är historiens först omnämnda planskriftstavla. (Planskrift är när blinda skriver vanliga latinbokstäver med hjälp av linjestöd). Till de mer originella förslagen hör segelgarnsskriften där man spände trådar till olika bokstäver och bönsystemet där olika bönsorter representerade olika grupper av bokstäver. Lana ger också förslag till hur man kunde göra reliefbokstäver och använda chiffertecken. Men det dröjde länge tills en fungerande skrift för blinda slog igenom.

Reliefskrift

När Valentin Haüy startade sin blindskola i Paris, i slutet på 1700-talet, införde han ämnet skrivning av reliefskrift med latinbokstäver. Bokstäverna var vackra men svåra att läsa.

Stachelskrift

År 1807 publicerades i Wien en bok med så kallad Stachel-skrift där latinbokstäverna bestod av punkterade linjer som var något lättare att uppfatta med fingrarna. Stachel-skrift användes vid brevväxling mellan blinda och seende långt in på 1900-talet särskilt i mellaneuropa.

Ett montage av olika typer av skrift för synskadade.

Olika typer av skrift för blinda. 1 engelsk reliefskrift 2 svensk dito 3 Planskrift 4 Moonskrift 5 Punktskrift.

Moons skrift

Den upphöjda linjeskrift som fått störst användning är Moon's skrift uppfunnen av William Moon i England 1839. Den består av sex relieftecken som i olika lägen påminner om latinska bokstäver. Den var relativt lätt att läsa för nyblinda men alfabetet gick inte att skriva för hand vilket var en nackdel.

Punktskrift

Den skrift som numera används av blinda över hela världen är konstruerad av Louis Braille. Braille, som själv var blind, kom i kontakt med ett system för snabbskrift av militära meddelanden som var tänkt att kunna läsas i mörker. Det var officeren Charles Barbier de la Serre som i början av 1800-talet uppfunnit denna stenografiska snabbskrift. Louis Braille började experimentera med Barbiers skriftsystem när han var 13 år. Som 16-åring, 1825, presenterade han det första fullt användbara blindskriftssystemet i världen. Systemet grundar sig på en fyrkant med sex punkter varav man kan bilda 63 olika kombinationer. 1829 hade han vidareutvecklat systemet så att det även innehöll siffror och notskrift. Det tog cirka 25 år innan Brailles system var helt accepterat i Frankrike. År 1878 bestämde en internationell kommitté att Brailles alfabete var det som skulle användas i undervisningen av blinda. Idag används punktskriften över hela världen.

 Arrangemang med olika typer av punktskriftsmaskiner med gipsbyst av Louis Braille i mitten.

  1. Harald Thilanders punktskriftstryckeri

    Harald Thilander var blind, så gott som döv samt hade en missbildad högerhand. Tillsammans med sina två hustrur Karin Höjer och senare …

  2. Punktskriftsböcker och radio vidgar vyerna

    När Louis Brailles punktskrift kom och skolundervisning för synskadade infördes på 1860-talet öppnades nya möjligheter. Men för att kun…