Branschföreningar

Föreningar av synskadade, som är öppna för medlemmar över hela landet, kan anslutas till SRF:s riksförbund som branschförening och har då samma ställning som ett distrikt.

En branschförening ska vara demokratiskt uppbyggd, ha ett ändamål som stämmer överens med förbundets syfte och ska kunna berika SRFs verksamhet med sitt perspektiv. Det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om en förening ska anslutas till SRF. Nedan följer en lista över våra branschföreningar

Aniridi Sverige

Telefon: 070-2633024
E-post: ivana@aniridi.se
Kontaktperson: Ivana Kildsgaard
E-post kontaktperson: ivana@aniridi.se
Telefon kontaktperson: +46702633024
Mobil kontaktperson: +46702633024

Arabisktalande synskadade i Sverige

E-post: arabiskatalande@hotmail.se

LHON Eye Society

E-post: info@lhon.se
Webb: www.lhon.se
Älgpassgatan 12
Jakubov
115 45 Stockholm

Persisktalande synskadade i Sverige

E-post: abdi.hpr@gmail.com, persisktalande.synskadade@gmail.com
Telefon: 070-7808909
Kontaktperson: Mohammad Ebrahimi
E-post kontaktperson: mohammadebrahimy6@gmail.com 
Mobil kontaktperson: +46768508999

Svenska NCL Föreningen (f.d Spielmeyer-Vogts)

E-post: tina.rstrom@gmail.com
Telefon: 070-7553192

Svenska RP-Föreningen

E-post: adm@retina-sweden.se
Gotlandsgatan 44 4Trp
116 65 Stockholm
Telefon: 08-7021902
Kontaktperson: Caisa Ramshage
E-post kontaktperson: ramshage@hotmail.com 

Sveriges Synskadades Schackförbund

E-post: per1955arnehenning@gmail.com
Telefon: 072-0553565
Webb: http://www.srfschack.org/ 
Kontaktperson: Jörgen Magnusson

Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening

E-post: segelsberga@outlook.com 
Webb: http://www.srf.nu/skkf 

Synskadade Kurder i Sverige

E-post: kurder@unk4.com
Telefon: 072-5021414
Webb: http://www.unk4.com/ 
Kontaktperson: Khodadad Bahrami
E-post kontaktperson: khodadad.bahramiv@gmail.com
Telefon kontaktperson: +4686022791
Mobil kontaktperson: +46731011228

Synskadade Öst- och Centraleuropéer

E-post: synskadadeeuropeer@gmail.com
Telefon: 070-7997244

Sällskapet Seglare med synnedsättning (SMS)

E-post: sms@srf.nu
Telefon: 070-9144482
Webb: https://www.srf.nu/sms