Branschföreningar

Föreningar av synskadade, som är öppna för medlemmar över hela landet, kan anslutas till SRF:s riksförbund som branschförening och har då samma ställning som ett distrikt.

En branschförening ska vara demokratiskt uppbyggd, ha ett ändamål som stämmer överens med förbundets syfte och ska kunna berika SRFs verksamhet med sitt perspektiv. Det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om en förening ska anslutas till SRF. Nedan följer en lista över våra branschföreningar.

 1. Bransch Aniridi Sverige

 2. Bransch Arabisktalande synskadade i Sverige

 3. Bransch LHON Eye Society

 4. Bransch Persisktalande synskadade i Sverige

 5. Bransch Svenska NCL Föreningen (f.d Spielmeyer-Vogts)

 6. Bransch Svenska RP-Föreningen

 7. Bransch Sveriges Synskadades Schackförbund

 8. Bransch Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening

 9. Bransch Synskadade Kurder i Sverige

 10. Bransch Synskadade Öst- och Centraleuropéer

 11. Bransch Sällskapet Seglare med synnedsättning SMS