SRF Malmö

Postadress
Vendelsfridsgatan 13
217 64 Malmö

  • Bankgiro: 192-9645
  • Plusgiro Medlem: 90 04 33 – 4