Verksamhetsrevisorer

Dessa personer är med i SRF:s verksamhetsrevisorer. Du når verksamhetsrevisorerna via verksamhetsrevisorerna@srf.nu

Margaretha Häll-Assarsson, Rönninge, sammankallande
Per Karlsson, Väjern
Tommy Andersson, Växjö
Eva Söderström, Västerås, ersättare