Verksamhetsrevisorer

Dessa personer är SRF:s verksamhetsrevisorer för kongressperioden 2021-2024.

Du når verksamhetsrevisorerna via verksamhetsrevisorerna@srf.nu

Margaretha Häll-Assarsson, Rönninge, sammankallande
Per Karlsson, Väjern
Monica Svedsjö, Skellefteå
Steve Sjögren, Kalmar