Aktiva nätverk inom SRF

Nätverk för synskadade företagare

Mandatgivet av förbundsstyrelsen 2020-02-07--09.

Nätverkets syfte är att inspirera och stärka viljan hos synskadade att starta och driva eget företag. Vidare att bevaka och hävda synskadades företagares intressen gentemot myndigheter/organisationer, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, A-kassorna samt företagarnas intresseorganisationer.

Kontaktperson: Björn Carlsson 070-638 45 30

Nätverket Synskadade Med Ytterligare Funktionshinder

Mandatgivet av förbundsstyrelsen 2020-05-19.

Nätverkets syfte är att jobba med frågor som rör synskadade med ytterligare funktionshinder, att medlemmar ska få träffas och utbyta erfarenheter, arbeta för ökad kunskap runt om i landet kring funktionsstörning i öga och hjärna, samverka med andra funktionshindersorganisationer i frågor som rör synskadade med ytterligare funktionsnedsättning.

Kontaktpersoner: Cailin Laing 070-924 85 48 och Maria Liesland 070-551 24 48