SRF Senior

Till Dig som varit anställd inom SRF eller inom något av SRF:s företag/stiftelser.

  • Är du pensionär?
  • Saknar du gamla arbetskamrater?
  • Undrar du vad som händer inom SRF och dess företag och stiftelser?

Då skall du gå med i Synskadades Riksförbunds Seniorförening (SRFS)!

Vi brukar träffas fyra gånger om året för att lyssna till ett föredrag, njuta av musik, göra utflykt till någon sevärdhet, äta och dricka något gott - men framför allt träffas, ha trevligt och "surra" om vad som hänt sedan sist. Som regel brukar 30-50 av våra ca 100 medlemmar delta i våra aktiviteter.

Då de flesta aktiviteterna sker i Stockholmsområdet, subventionerar föreningen resekostnader överstigande 100 kronor.

Vi bifogar föreningens stadgar och blankett för medlemsansökan på punkt och svartskrift. Medlemsinformationen skickas sedan på önskat medium: punkt, svartskrift eller e-mail. Så glöm inte att ange det medium du önskar på medlemsblanketten.

Årsavgiften är 100 kr, som insättes på plusgirokonto 93 84 98-3
Ange SRF-Senior på inbetalningen.

Ansökningsblanketten hittar du här.

Här finns våra stadgar.

Rapport från årsmötet 2016

Senaste årsmötesrapporten
Senaste årsmötesprotokollet

Årsberättelser

Årsberättelse 2015

Arkiv

Tidigare årsmöten

Vill du ha mer information om SRF-Seniorerna?

Kontakta i så fall till någon av oss i styrelsen eller aktivitetsgruppen i SRF-seniorerna.

Styrelsen

Bertil Sköld, ordförande
Mobil: 073-600 43 93
E-post: skold.bertil@gmail.com

Tommy Andersson, sekreterare
Mobil: 070-978 21 13
E-post: tommande013@bredband.net

Eva Setréus, kassör
Mobil: 070-491 81 29
E-post: evasetreus@live.se

Sune Olsson
Mobil: 070-340 60 17
E-post: sune.olsson@telia.com

Viviann Emanuelsson, v ordförande och aktivitetsgruppen
Mobil: 070-636 08 66
E-post: viviann.emanuelsson@gmail.com

Aktivitetsgruppen

Siw Olsson
E-post: olsson.siw@gmail.com

Majken Månsson
E-post: saga.majken@telia.com

  1. Aktiviteter