Personal

Synskadades Riksförbunds kansli ligger i Enskede i södra Stockholm.

Synskadades Riksförbunds telefonväxel når du på 08-39 90 00.
Har du en allmän fråga kan du skicka den till info@srf.nu

Ordförande för Synskadades Riksförbund är Niklas Mattsson, 08-39 91 11.

Personal på riksförbundets kansli