Synskadades Stiftelses företagsgrupp

Iris Förvaltning AB.

Iris Förvaltning AB är ett SRF närstående företag som producerar välfärd för personer med funktionsnedsättningar, med särskild inriktning mot synskadade. Iris Förvaltning ägs av Synskadades Stiftelse och är moderbolag till företagen Almåsa Fastighet AB och Almåsa Konferens AB, samt innehar ett betydande fastighetsinnehav i Enskede.

Iris Förvaltning AB innehar även ett minoritetsägarskap i intressebolagen Iris Sverige AB och J E F Fastigheter AB

Iris Sverige AB är moderbolag till företagen Iris Hadar AB, Competens Utbildning Sverige AB och MedLearn AB.