Dags att alla barn får välja skola

Förslag från statliga utredningar som just nu bereds behöver kompletteras. Det fria skolvalet måste gälla alla barn. Det är dags att avskaffa diskriminerande bestämmelser och börja planera för hur alla skolor – nya som befintliga – ska bli tillgängliga för alla elever.

Det skriver SRF tillsammans med 14 andra andra förbund inom funktionshinderrörelsen på Altinget Debatt.

Det är dags för regeringen att agera i skolfrågan om rättigheterna för barn och elever med funktionsnedsättning.

Länk till Altinget Debatt 2021-08-20.