En vit käpp fastnar i ett cykelhjul.

Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga(2)

Den 15 maj 2021 publicerades en debattartikel i Aftonbladet undertecknad av 30 organisationer, däribland SRF. I debattartikeln skriver de 30 förbunden:

”Tack vare snabba tekniska landvinningar kan allt fler funktionsnedsättningar kompenseras med hjälpmedel. Det främjar jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Men nu är hjälpmedel på väg att bli en klassfråga. Regioner och kommuner minskar sina hjälpmedelsbudgetar i tron att det leder till reella besparingar”.

I artikeln understryks att förskrivning av hjälpmedel är en hälsoekonomiskt lönsam insats som ökar människors självständighet i vardagen och delaktighet i samhället. Men ökade kostnader för individen slår hårt mot personer som redan tidigare är i en ekonomiskt utsatt situation.

De 30 förbunden skriver: ”Dessutom ser vi en utveckling där allt fler hjälpmedel går över till egenansvar, inte längre är förskrivbara och därmed behöver bekostas av individen själv”. Och avslutar: ”Nu behövs en tydlig nationell styrning för en jämlik hjälpmedelsförsörjning. Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället får aldrig bli en klassfråga”.

Länk till debattartikeln Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga i Aftonbladet 15 maj 2021