Kommunalt ansvar att få ordning på elsparkcyklarna

Håkan Thomsson debatterar på Dagens Samhälle Debatt den 19 augusti om elsparkcyklar och det kaos de kan innebära för personer med synnedsättning.

Länk till Dagens Samhälle den 19 augusti 2019.