En man skriver på sin bärbara dator med hjälp av en punktdisplay

Skriv in rätten till punktskrift i skollagen

Med anledning att punktskrift i skolan är på agendan i en riksdagsdebatt skriver Håkan Thomsson att punktskriften måste bli en rättighet för elever.

Länk till Skriv in rätten till punktskrift i skollagen på Altinget debatt 8 april 2021.