1. Meny
  2. Synskadades Riksförbund
  3. Sök

Rättighetsprojektet blir del av ordniarie verksamhet

Rättighetsprojektet har sedan 2018 funnits till för Synskadades Riksförbunds medlemmar och främst syftat till att stötta den enskilda medlemmen i att ansöka om ledsagning enligt LSS. Från och med den 1 oktober 2020 kommer dessa frågor att bedrivas inom ramen för Synskadades Riksförbunds ordinarie verksamhet. Vill du veta mer om hur vi kommer att arbeta med dessa frågor framöver, kontakta vår förbundsjurist Anna Quarnström.

Tel: 08-39 92 48
E-post: anna.quarnstrom@srf.nu

Fyra av åtta deltagare syns i bild där de sitter djupt koncentrerade under utbildningen till rättighetsstödjare på Almåsa Havshotell. Förutom deltagarna, som är tre unga tjejer och en ung kille, ser man deras datorer och anteckningsblock.

 

 

Projektnyheter

Fortbildning för ombudsmän
Idag, den 26 augusti, sker en uppföljning på utbildningen som hölls i LSS-juridik och bakomliggande rättsprinciper för ombudsmännen i januari. Du kan läsa mer om innehållet här.

Allt färre beviljas LSS-ledsagning - högre krav idag än för 10 år sedan


Blinda får inte gratis ledsagning

Oförståelse kring ledsyn leder till felaktiga bedömningar


Rättighetsprojektet har fått svar på sin första ansökan