fat  fullt med kanelbullar
Massa kanelbullar

Torsdagscafé

På torsdagscaféerna träffar du andra synskadade och oss som jobbar på kansliet , vi fikar i fin gemenskap och oftast har vi någon aktivitet.

 

Välkommen till våra Torsdagscaféer! 

Nästa Café blir den 12 okt  Välkomna!

Kaffe/te med tilltugg är gratis.

Eftersom föreningen har fått en donation av en medlem kommer caféerna att vara gratis tills vidare.

Vi riktar ett varmt tack till denna generösa medlem!

för mer info kontakta:

 Birgitta Lindén tel: 070-276 38 18 el mail

birgitta_linden@telia.com 

Kalendarium. Torsdagscaféer

 

14 sep.

12 okt.

16 nov.

7 dec.

 

 Välkomna!