En bild av ett öga med de olika delarna
Översättning: Cornea = hornhinnan; retina = näthinnan; macula = "gula fläcken"; optic nerve = synnerven

Att leva med synnedsättning

På Synskadades Riksförbunds sidor finns en hel del information om ögat och olika typer av ögonkador, sjukdomar, men också vår möjlighet att leva ett gott liv med synnedsättning.

Läs mer om synnedsättningar här

Gå till länken Att leva med synnedsättning.