En grupp figurer i olika färger bildar en ring - gemenskap
Välkommen till oss! Foto: OpenCliparts-Vectors, Pixabay

Bli medlem

Du som är synskadad är välkommen att bli medlem hos oss. Kontakta oss på tel 08-542 22 00 eller e-post kansli@srfstockholm.se.

Uppge ditt namn, adress, telefon, e-post och personnummer, så kan vi skriva in dig direkt. Du kan också registrera dig själv här: Bli medlem.

Du kan också fylla i vår medlemsblankett, som finns att ladda ner i Word-format här nedan.

Blankett för medlemsansökan

Medlemsavgiften är 250 kronor per år. Är du yngre än 31 år betalar du 100 kronor.

Du som är seende är välkommen att bli stödjande medlem hos oss. Du har då yttrande- och förslagsrätt på våra möten, men inte rösträtt. Annars är det samma villkor och förmåner som gäller.

Använd samma blankett för medlemsansökan, eller ring eller e-posta oss på adress ovan.

Välkommen till oss!

Det här får du som medlem i SRF Stockholms Stad