Länkar i en rostfri kedja
Foto: Analogicus, Pixabay

Länkar

Här följer ett antal länkar till organisationer, myndigheter, tjänster osv.
Om länken inte fungerar, kontakta gärna oss och berätta det så att vi kan uppdatera.

Berätta gärna också om länken går till en särskilt svårnavigerad hemsida, så kan vi föra den informationen vidare.

Vi välkomnar även förslag på nya länkar som ni tycker ska läggas in.
Ring kansliet 08-452 22 00.

Länkar till närstående organisationer och grupper:

Attention Om ADHD och ADD

Autismforum

DBFK - De Blindas Fritidsklubb

DHR Riks

DHR Stockholmsavdelning

Forum Kvinnor och funktionshinder, FQ

FSDB Föreningen Sveriges Dövblinda, Stockholms län och Gotland

FUB

Funktionsrätt Stockholm

Funktionsrätt Sverige

Föräldrakraft Tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd
 

Hörselskadades Förening i Stockholm

Hörselskadades Riksförbund

Independent Living Stockholm STIL

MyRight Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening

Parasport Stockholm

SKKF, Synskadade Konsnärer och Konsthantverkares Förening

SRF Riks

SRF Stockholm Gotland

Svenska Glaukomförbundet

Svenska RP-föreningen

Sverigefinska Synskadadeförbundet SFSF

Sveriges Ledarhundsförare, SLHF

Synskadade i Fokus Ett debattforum av och för nysynskadade

Syskonbandet Kristna Synskadades Förening

US Riks

Länkar till myndigheter, politiker, tjänster, vård, etc:

Arbetsförmedlingen, platsbanken

Bostad Stockholm

Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Fass

Folkhälsoinstitutet

Funka nu Om tillgänglighet på webben

Försäkringskassan

Iris Hjälpmedel

Konsumentverket

MFD Myndigheten för delaktighet
 

 

Länkarna öppnas i nytt fönster.