Revisorerna

Uppdatering kommer ...

Verksamhetsrevisorer 2021-2022

Ordinarie: Katarina Tull 

Ersättare: Vivianne Emanuelsson

Hör av dig till kansliet om du vill ha kontakt med revisorerna, tel 08- 452 22 00.

Den auktoriserade ekonomiska revisionen sköts av revisionsfirman Grant Thornton som utser en revisor.