Staty av Noaks ark i Gotlandsparken

Valberedningen

Valberedningen 2023-2024

Joakim Centervik (sammankallande)

070-325 67 25 / joakim.centervik(at)gmail.com

 

Viviann Emanuelsson

070-636 08 66 / viviann.emanuelsson(at)gmail.com 

 

 Birgitta Lindén 

070-276 38 18 / birgitta_linden(at)telia.com