sett bakifrån någon som lägger armen om en annan med högt gräs och en sjö framför sig
Sett bakifrån: någon som lagt armen om en annan och de står i högt grönt gräs med en sjö framför sig

Våra fonder och stiftelser

Margareta och Stig Jönssons stiftelse

Från denna stiftelse lämnas bidragsstöd till synskadade i Stockholm.

SRF Stockholms stad har i uppdrag att fördela bidrag.

Ansökningsblankett finns inte, utan ansökan skrivs fritt.

Exempel på vad som bidrag kan beviljas för: TV - Telefon - Möbler - Kläder & Resor 

Det finns inget maxbelopp. 

Villkor för att kunna erhålla bidrag:

Att man är bosatt och folkbokförd i Stockholms kommun.

Att man har en taxerad inkomst, även kallad fastställd förvärvsinkomst, på högst 193.000 kr samt förmögenhet eller kapitaltillgångar under 100.000 kr.

I ansökan ska följade framgå:

 • Ändamål
 • Sökt belopp
 • Personnummer
 • Namn
 • Fullständig adress
 • Telefonnummer
 • Konto till vilket det sökta bidraget önskas utbetalas till.
 • Om du sökt från annan fond till samma ändamål

 

Till ansökan ska du bifoga kopia på din senaste inkomstdeklaration samt prisunderlag. 

Synskadad som inte är röstberättigad medlem i SRF ska bifoga läkarintyg som styrker synskada.

Man kan söka bidreg 2 gånger om året

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 maj eller den 1 november.

Du kommer att bli informerad ovasett om du beviljas el inte.

Ansökan skickas till:

SRF Stockholms Stad
Jönssons stiftelse
Gotlandsgatan 44
116 65 Stockholm

eller via e-post.

ansokan@srfstockholm.se 

Vid frågor ring 08-452 22 00 el Madeleine Fredriksson 08-452 22 04


Gudrun Hammars fond

Information

Medlemmarna i SRF Stockholms Stad kan erhålla bidrag ur avkastningen av Gudrun Hammars minnesfond.

Ändamål

Bidrag beviljas till kostnader för vistelse vid Almåsa Havshotell under deras rekreationsveckor, dock i högst två veckor.

Villkor för att kunna erhålla bidrag:

 • Man ska vara medlem i SRF Stockholms Stad.
 • Man ska vara synskadad
 • Man ska sakna ekonomiska möjligheter att själv bekosta den vistelse man har ansökt för.

 

Ansökningsblankett finns inte, utan ansökan skrivs fritt.

I ansökan ska följade framgå:

 • Sökt belopp
 • Datum för vistelsen
 • Personnummer
 • Namn
 • Fullständig adress
 • Telefonnummer

Av ansökan ska också framgå om sökande sökt eller fått bidrag från annan bidragsgivare.

Ansökan skickas med post till:

SRF Stockholms Stad
Gotlandsgatan 44, 1trn
116 65 Stockholm
Tel 08-452 22 00

el med e-post

ansokan@srfstockholm.se 

Av ansökan ska också framgå om sökande sökt eller fått bidrag från annan bidragsgivare.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars (för påskfirande), 1 maj (för sommarvistelse) och 1 november(för jul och nyår).

Beslut:

Du kommer att bli informerad ovasett om du beviljas el inte.

 

 


Stiftelsen Greta och Harry Wallins fond

Org.nr 802413-1040

Ändamål:

Ur denna fond kan föreningar som driver verksamhet med anknytning till synskadade söka pengar, men ett villkor är att föreningen har sitt säte i Stockholm och att verksamheten bedrivs här under samma kalenderår. 

Ansökan ska innehålla följande:

 • Ändamål med den verksamhet som medlet söks för
 • Kostnaderna för den.
 • Föreningens namn och organisationsnummer.
 • Bankuppgifter för utbetalning av beviljat anslag
 • Namn, adress och telefonnummer till kontaktperson för ansökan

 

Ansökan ska skriftligen göras före den 1 februari varje år till SRF Stockholms Stad 

Ansökan skickas med post till:

SRF Stockholms Stad
Gotlandsgatan 44, 1trn
116 65 Stockholm
Tel 08-452 22 00

el med e-post

ansokan@srfstockholm.se 

Av ansökan ska också framgå om sökande sökt eller fått bidrag från annan bidragsgivare.

Du kommer att bli informerad ovasett om du beviljas el inte.