Paragraf och ordförandeklubba

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 gick av stapeln torsdagen 16 mars.

Info angående våra årsmöten

Årsmötet behandlar föreningens verksamhet under det gångna året. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning granskas. Motioner behandlas också på årsmötet. Årsmötet väljer föreningsstyrelse, samt ombud till distriktets möten och riksförbundets kongress.

Alla som är medlemmar i föreningen får komma på årsmötet. Stödjande medlemmar får dock inte rösta.

Vem som helst kan lägga motioner, komma med förslag till årsmötet.

Protokoll från årsmötet 2023

Årsmöteshandlingar 2023

  1. en länk i en kedja Verksamhetsberättelse 2022

  2. Årsmöte 2022