Två personer sedda bakifrån - en synvarierad och en ledsagare - promenerar längst en kanal
Foto: SRF

Pressmeddelande