En orange ruta med texten
skylt med texten: Utmaningen ska inte vara att ta sig ut.

Stockholms funktionshinderråd

Varje nämnd och kommunägt bolag i Stockholm har ett funktionshinderråd knutet till sig.

Råden ska ge funktionshindersynpunkter på stockholmspolitiken. SRF, DHR och Funktionsrätt  är representerade i råden.

SRF anser att alla råd bör bestå av såväl politiker som tjänstemän. Det enda råd som idag består av politiker är kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor.

Representation och SRF-ledamöter

OBS! Råden ska utses av koumunen och är på gång  

Nedan ser du vilka råd SRF är representerade i och vilka ledamöter som sitter i respektive råd. Du som vill komma i kontakt med någon rådsledamot från SRF, hör av dig till Håkan Thomsson på kansliet, tfn 452 22 07, e-post hakan.thomsson(at)srfstockholm.se.

Kommunstyrelsen

 Kaj Nordquist, ordinarie

Håkan Thomsson, ersättare

Arbetsmarknadsnämnden

Doaa Zatara o Sven Zachari

Fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt bostadsbolagen

   Stefan Mattsson 

Idrottsnämnden

   Boris Samuelsson

Kulturnämnden

    Sara Shamloo

Socialnämnden, äldrenämnden o överförmyndarnämnden

   Gunnar Sandström

Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden

 Monicka Zachari

Trafik- och renhållningsnämnden

  Lena Nisula-Wester

Kyrkogårdsnämnden

   Lillemor Högselius

Bromma -Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd

   Kaj Nordquist

Farsta-Enskede-Årsta-Vantör o Skarpnäck

stadsdelsnämnd

   Anne Mondotter

Kungsholmen-Norrmalms stadsdelsnämnd

   Monicka Zachari

Rinkeby-Kista-Spånga- Tensta stadsdelsnämnd 

   Doaa Zatara & Tara Aziz

Södermalms-Östermalm stadsdelsnämnd

   Carola Gioti

Hägersten-Älvsjö-Liljeholmen
stadsdelsnämnd

 Margareta Åsén   Johansson

 

  

Stadsbyggnadsnämden

  Monicka Zachari

Värme, vatten, hamn och Stokab

  Pia Stenberg

Stockholm Business Region

  Gunnar Häger

Utbildningsnämden

  Rakel Eriksson