Kan jag få hjälp som synskadad egenföretagare?

Det finns två bidrag från Arbetsförmedlingen som du kan söka i samband med att du startar ditt företag. Det första bidraget heter ”Stöd till start av näringsverksamhet” och är ett löpande bidrag som betalas ut de första sex månaderna.

Det andra bidraget heter ”Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet” och är ett engångsbelopp på upp till 60 000 kronor du kan få för att täcka företagets uppstartskostnader. De båda bidragen har lite olika ansökningskrav, men generellt så måste du vara över 18 år, inskriven på Arbetsförmedlingen och ha en god affärsidé. Om du vill ha mer råd och stöd, kontakta Arbetsförmedlingen, SRF:s nätverk för synskadade företagare eller Synlinjen.

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mail till synlinjen@srf.nu