Min synskada medför högre utgifter, vad kan jag göra?

Om du är över 18 år och har merkostnader på minst 11 825 kronor per år till följd av en funktionsnedsättning har du rätt att söka merkostnadsersättning från Försäkringskassan. Du kan söka för utgifter som överstiger vad som anses vanligt i din åldersgrupp och som du har till följd av din funktionsnedsättning, exempelvis förhöjda kostnader för hälsa, vård och daglig livsföring. Saknar du ledsyn behöver du inte redovisa dina merkostnader, utan då får du ett schablonbelopp som motsvarar 70 procent av prisbasbeloppet.

Länk till utförligare information om merkostnadsersätting på SRF:s webbplats. Om du vill ha ytterligare information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mail till synlinjen@srf.nu