Hur får jag tag på hjälpmedel som synskadad?

Om din synskada uppfyller de regionala kraven har du rätt att få en remiss av din ögonläkare till en syncentral. Där kan du få hjälp med att bland annat kartlägga dina utmaningar i vardagen och få information om vilka hjälpmedel syncentralen kan erbjuda för att underlätta din tillvaro. Det kan exempelvis vara att få ett förstoringsprogram till datorn eller ett talande fickminne för att föra tillgängliga anteckningar.

Vill du inte gå via syncentralen kan du också köpa hjälpmedel direkt från de företag som säljer dem.

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mail till synlinjen@srf.nu