Hur fungerar punktskrift?

Punktskriften är en kännbar, taktil, skrift som du läser av med fingertopparna

En bokstav formas som en eller flera upphöjda punkter inom ett begränsat utrymme, kallat en punktskriftscell. Den utgörs av en rektangel med sex punkter, två i bredd och tre i höjd. Punkterna i cellen är numrerade uppifrån och ned, från 1-3 i vänstra raden och från 4-6 i den högra raden. Dessa sex punkter räcker för att skriva alla bokstäver, siffror och skiljetecken som finns i det svenska språket.

Till exempel kan du symbolisera en punktskriftscell genom att använda en tom äggkartong med plats för sex stycken ägg. Ställ äggkartongen framför dig och vänd den så att du har två äggplatser från vänster till höger och tre äggplatser uppifrån och ned. Med hjälp av två ägg kan du skriva A, B, C genom att placera äggen på följande platser i äggkartongen:

  • Placera ett ägg i punktskriftscell 1, i det övre vänstra hörnet för att skriva ett A.
  • Placera ett ägg i punktskriftscell 1 och ett ägg i punktskriftscell 2, övre och mellersta vänstra platserna för att skriva ett B.
  • Placera ett ägg i punktskriftscell 1 och ett ägg i punktskriftscell 4, övre vänstra och övre högra platserna för att skriva ett C.

Om du vill lära dig mer om punktskrift kan du läsa vidare på SRF:s punktskriftsidor. Du kan också beställa ett vykort med punktskriftsalfabetet genom att mejla kontorservice@srf.nu

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mejl till synlinjen@srf.nu