Hur kan man märka en mikro?

Ett enkelt sätt att märka upp knappar och vred på en mikro är att använda små plastduttar. De kan variera i storlek, form och färg och kan fästas på plana ytor. Du hittar dem på syncentraler och hjälpmedelsföretag. Det går även att använda ljuddämpande knoppar som vanligtvis används för skåpsluckor. De säljs i butiker som säljer praktiska prylar.

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller mejla synlinjen@srf.nu