Vad gör jag om jag inte längre ser att läsa dagstidningen?

Det finns flera dagstidningar som ges ut som taltidning. Det är en ljudversion av tidningen som är speciellt framtagen för personer med syn- och lässvårigheter. Taltidningen har samma innehåll som papperstidningen och ges ut på samma dag på ett sätt som passar dig. Det kan till exempel vara via en taltidningsspelare, app eller dator.

Du kan kontakta prenumerationsavdelningen på din dagstidning för att kolla om den finns som taltidning.

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mail till synlinjen@srf.nu