Kan min pappa fortsätta att läsa böcker nu när han är blind?

Ja, det finns alternativ för att både låna och köpa böcker om man har syn- och lässvårigheter. Om han vill låna böcker kan han ansöka om ett Legimuskonto, som är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM:s) bibliotek med tal-, punktskrifts- och e-textböcker. Han ansöker om ett konto genom att kontakta sitt lokala bibliotek.
Det finns också möjlighet att köpa ljud- och e-böcker via olika företag.

Det finns flera alternativ för att lyssna på en tal- eller ljudbok. Om han vill läsa e-böcker behöver man använda en skärmläsare, ett program som läser upp informationen på datorn, läsplattan och telefonen.

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller mejla synlinjen@srf.nu