Bild på de nya mynten. Ny femkrona, ny enkrona, ny tvåkrona samt den nuvarande tiokronan.

Hur gör jag när jag inte kan se skillnad på mynten?

Om du har svårt att se skillnad på mynten kan du känna dig fram till de olika valörerna. Enkronan är minst, tvåkronan är i mitten, femkronan är störst och tiokronan är extra tjock. Mynten har också en taktil markering längs kanten enligt följande:

  • Enkronan: Helt räfflad kant
  • Tvåkronan: Delvis räfflad, delvis slät kant
  • Femkronan: Helt slät kant
  • Tiokronan: En grop i kanten

En strategi är att använda en nagel när du drar längs kanten då det kan hjälpa att både känna och höra skillnad på mynten.