Hur kan jag göra det enklare att skriva under dokument?

Ett smidigt hjälpmedel är en namnteckningsram. Det är en rektangel i plast med ett fält för underskriften utskuren i mitten. Den placeras över dokumentets underskriftsruta och hjälper även till så att namnteckningen blir rak.

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mail till synlinjen@srf.nu