Hur kan jag enklare slå koder, personnummer etc vid samtal?

När man ringer bland annat företag, telefonkonferenser och vårdcentraler är det vanligt att man måste göra knappval, ange koder, personnummer mm. Det kan vara svårt att hinna med och om du slår fel siffra kan du behöva lägga på och börja om. Här kommer lite tips för dig som använder Iphone.

I din Iphone finns det som två smidiga sätt för att automatisera den här processen. Nedan följer några exempel på hur funktionerna fungerar.

Om du exempelvis vill automatisera processen att ringa SJ:s kundtjänst för personer med funktionsnedsättning kan du göra så här:

1. Navigera till dina telefonkontakter och tryck på ”Lägg till”
2. Namnge kontakten och skriv in numret till SJ i nummerfältet
3. När du fyllt i hela telefonnumret klickar du på shift som är långt ner till vänster på telefonen och tangentbordet.
4. Nu visas ett specialtangentbord där siffrorna 4, 6, 7, 9 och 0 har bytts ut enligt följande:
4: Paus,
6: Vänta,
7: Stjärna,
9: Fyrkant,
0: Plus.
Om du använder VoiceOver säger den ”Komma” istället för ”Paus” och semikolon istället för ”Vänta”.

Så här blir funktionerna

Paus/Kommatecken: Automatisk paus
När du trycker på ”Paus” infogas ett kommatecken i nummerfältet. Ett kommatecken betyder att telefonen gör en paus på 2-3 sekunder innan den fortsätter att slå telefonnumret. Det här är användbart då du kan använda kommatecken för att automatiskt ange dina knappval direkt i telefonkontaktens nummerruta enligt följande: Kundtjänstens telefonnummer (komma) 5.
Exempel: 0771757575,5

När du angett informationen trycker du på spara uppe i högra hörnet. Nästa gång du ringer SJ via den här kontakten kommer telefonen ringa upp SJ:s kundtjänst, pausa i 2-3 sekunder och sedan automatiskt trycka knappval 5. Om pausen behöver vara längre innan knappvalet matas in kan du använda flera kommatecken efter varann för att förlänga pausen. Till exempel telefonnumret (komma) (komma) 5.

Vänta/Semikolon: Manuell väntetid
När du trycker på ”Vänta” infogas ett semikolon i nummerfältet. Ett semikolon betyder att du måste trycka på en knapp innan nästa information automatiskt matas in. Det här är användbart när tiden till nästa knappval är oregelbunden eller väldigt lång. Till exempel, när du ringer Arbetsförmedlingen behöver du först prata med en automatisk växel innan du kan ange ditt personnummer. Eftersom det är svårt att förutse hur lång tid den automatiska växeln kommer ta kan du använda ett semikolon enligt följande: Arbetsförmedlingens nummer(semikolon)personnummer.
Exempel: 0771416416;197707172535.

När du angett informationen trycker du på spara uppe i högra hörnet. Nästa gång du ringer Arbetsförmedlingen via den här kontakten kommer du ha möjlighet att automatiskt mata in ditt personnummer när det efterfrågas genom att manuellt trycka på en knapp. Du hittar knappen för att mata in personnummer 197707172535 genom att göra så här:

1. Ring Arbetsförmedlingen genom att trycka på numret i kontakten
2. När telefonen börjat ringa ser du en knappsats på telefonen (t.ex, 1, 2, 3 osv)
3. Nedanför Fyrkant på knappsatsens högra sida hittar du en knapp som heter ”Göm”, tryck på den
3, Nu visas alternativ så som ljud av, knappsats mm. Nere i vänstra hörnet hittar du nu en knapp med titeln ”Ring upp 197707172535”.
4. När det är dags att mata in personnumret trycker du på knappen ”Ring upp 197707172535”.

Tips! Om du har lagt in flera knappval med hjälp av semikolon kommer titeln på knappen ”Ring upp” att ändras för att beskriva vilken information som automatiskt kommer matas in när du trycker på den.

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mejl till synlinjen@srf.nu