Alla olika myndighetskontakter frustrerar mig, vad kan jag göra?

Om du är i behov av stöd från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan du be om en samordnad individuell plan (SIP). Du kan exempelvis be antingen Syncentralen eller Socialtjänsten att kalla till ett SIP-möte med berörda aktörer. 
Samordnad individuell plan är ett verktyg just för personer som har många olika myndighetskontakter. På mötet kan berörda aktörer så som Syncentralen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten diskutera vad som behöver göras och vem som ansvarar för de olika insatserna.