Hur får jag tag på punktskriftsböcker till min Folkhögskoleutbildning?

Om du behöver din kurslitteratur i punktskrift eller annat tillgängligt media kan du kostnadsfritt få materialet producerat genom SRF Folkbildning. Om din kurslitteratur inte redan finns i databasen kan SRF Folkbildning producera materialet åt dig. Det här inkluderar material så som kurslitteratur, taktila bilder och syntolkning av filmer.
Du kan kontakta SRF Folkbildning på 08-39 90 00 för mer information.

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mail till synlinjen@srf.nu