Hur gör jag för att få en vit käpp?

Om du känner att en vit markerings- eller teknikkäpp kommer underlätta din vardag finns det två vägar att gå. Den ena är att kontakta Syncentralen i din region. Om du inte redan har kontakt med Syncentralen kan du be din ögonläkare att skriva en remiss dit. 


Den andra vägen är att själv köpa en käpp via ett hjälpmedelsbolag. Du kan hitta en lista på olika hjälpmedelsbolag genom att besöka Svensk Syns hemsida. Om du inte har möjlighet att besöka hemsidan kan du ringa Synlinjen så hjälper vi dig.

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mail till synlinjen@srf.nu