Hur kan jag göra trappor säkrare för synskadade?

Det finns flera saker du kan göra för att göra trappor säkrare för synskadade. Nedan hittar du några av riktlinjerna från SRF:s Plattform för Tillgänglig och Användbar Fysisk Miljö, där du även hittar utförligare riktlinjer för trappor, ledstänger, skyltar, ledstråk mm.

”I princip är ramper att föredra istället för trappor, men om trappor finns skall varje trapplopp vara kontrastmarkerade med en heldragen linje minst 70 millimeter bred på framkanten på nedersta plansteget och framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget. Om trappan består av färre än tre trappsteg ska samtliga trappsteg förses med en kontrastmarkering. Trappor ska vara försedda med ledstänger på båda sidorna.

SRF anser att det ska finnas en taktil markering före nedåtgående trappa, som består av ett fält med kupolplattor på minst 600 millimeter, varefter det ska finnas ett mellanrum på 300 millimeter före början på trappan. Även om dessa plattor finns ska trappans översta och nedersta steg vara kontrastmarkerat.”

Om du vill ha mer information ring Synlinjen på 08-39 93 00 eller skicka ett mail till synlinjen@srf.nu

Plattform för Tillgänglig och Användbar Fysisk Miljö:

https://www.srf.nu/globalassets/intressepolitiska-dokument/plattform-om-tillganglig-och-anvandbar-fysisk-miljo.pdf