Hur kan jag veta om ett yrke är lämpligt för en synskadad?

Det finns flera olika strategier du kan använda för att ta reda på om ett yrke är rätt för dig. Ett första steg kan vara att undersöka om andra personer med synskada arbetar inom branschen genom att läsa på SRF:s hemsida, i Facebookgrupper för synskadade mm. Till exempel finns det synskadade som jobbar som handläggare, tekniker, journalister, terapeuter och projektledare.

Ett annat steg kan vara att undersöka om de vanligaste arbetsuppgifterna inom yrket är lämpliga för en person med synskada. Exempelvis kan du börja att lista arbetsuppgifter genom att läsa på om yrket, prata med intresseorganisationer och genom att göra korta intervjuer med personer som arbetar i branschen. När du har en bra lista kan du lättare avgöra vilka arbetsuppgifter du klarar själv, vilka du kan göra med stöd av hjälpmedel och vilka som du kan utföra tillsammans med ett arbetsbiträde.

Den här kunskapen kan också vara värdefull att ha vid framtida intervjuer, då du bland annat kommer kunna möta frågor kring hur du kan utföra vissa arbetsuppgifter från arbetsgivaren.