Hur viktiga är intyg i min ansökan om ledsagning?

När du ansöker om ledsagning är det extremt viktigt att du har bra intyg som styrker dina hjälpbehov i vardagen. Det är fördelaktigt om du har välformulerade intyg från en ögonläkare. Personalen på syncentralen brukar också vara bra på att skriva intyg. 

Det som kännetecknar ett bra intyg är att det beskriver hur mycket eller lite du ser, om det innebär att du saknar ledsyn och i så fall i vilka miljöer sådan saknas. Intyget bör också förklara i vilka miljöer du behöver ledsagning samt varför du behöver ledsagning. 

Kraven på intyg varierar om du har ledsagarservice via LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade eller ledsagning enligt Socialtjänstlagen. Kontakta gärna Synlinjen för mer information.