Kan jag vara anonym när jag ringer Synlinjen?

När du ringer till Synlinjen med en fråga bestämmer du vilken information du vill uppge, så du kan välja att ställa din fråga anonymt. I vissa fall kan vi behöva be om personuppgifter för att slutföra ditt ärende. Till exempel om ärendet gäller ditt medlemskap i SRF.