En närbild på ett öga som tittar mot en syntavla

Hur ofta behöver jag göra en synundersökning?

Enligt de optiker från S:t Eriks Ögonsjukhus som vi varit i kontakt med så bör man göra en synundersökning vart annat till vart tredje år. Du ska också göra en synundersökning om du upplever en försämring i hur du ser. Genom att regelbundet kolla upp din syn kan du få vård i ett tidigt skede vilket ju bara är positivt för en lyckad vård. S:t Eriks ögonsjukhus beskriver en synundersökning enligt följande:

En synundersökning ger svar på vilken synskärpa du har, det vill säga hur bra ögat ser. Om synskärpan är nedsatt är syftet att undersöka om det beror på ett brytningsfel, om det finns någon bakomliggande ögonsjukdom, om det finns en skelningsproblematik eller en kombination av dessa.

Läs mer om vad Specsavers säger om synundersökningar.

Läs mer om vad S:t Eriks ögonsjukhus säger om synundersökningar.