Jag är synskadad men jag har även ytterligare en funktionsnedsättning. Jag vill träffa andra i samma situation?

SRF har idag en rad nätverk där medlemmar med liknande situation eller liknande förutsättningar kan mötas. Ett av dessa är Nätverket Synskadade Flerfunktionsnedsatta. Syftet med nätverket är att är att jobba med frågor som rör synskadade med ytterligare funktionshinder, att medlemmar som har ytterligare funktionsnedsättning förutom synskadan ska få träffas och utbyta erfarenheter. Dessutom vill man arbeta med att arbeta för ökad kunskap runt om i landet kring funktionsstörning i öga och hjärna, samverka med andra funktionshindersorganisationer i frågor som rör synskadade med ytterligare funktionsnedsättning.

Man når nätverket lättast via e-post sff@srf.nu eller via nätverkets grupp på Facebook Nätverk Synskadade Flerfunktionsnedsatta

SRF har flera nätverk, däribland Nätverket för synskadade egen företagare samt ett Nätverk för synsvaga medlemmar.

Mer information om SRF Nätverk och hur du som medlem kan starta ett nätverk finner du på Nätverk - Synskadades Riksförbund (srf.nu)